Nationalparker är områden på statlig mark som av riksdagen bedöms som särskilt skyddsvärd natur. I Sverige finns 29 nationalparker med en sammanlagd yta på 7 000 km2. Här får man inte tälta eller göra upp eld annat än på anvisade platser. Man får inte heller bryta kvistar eller plocka växter. Motortrafik är givetvis bannlyst, men man får inte ens ta sig fram hur man vill med naturvänliga transportmedel som cykel eller häst.

Sveriges första nio nationalparker (bl a Sarek och Gotska Sandön) kom till efter ett riksdagsbeslut 1909. Tyresta nationalpark, i Haninge och Tyresö strax söder om Stockholm, är en av de allra senaste nationalparker som tillkommit, 1993. Trots att den ligger så pass nära huvudstaden har den nämligen än idag ett av de största orörda skogspartierna utanför fjällvärlden, och detta ville man bevara för omvärlden, långt bort från klåfingriga kommunpolitiker och giriga byggherrar. Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat. Även naturreservat är ett naturområde som är skyddat i lagen, men det är inte lika stränga bestämmelser som i nationalparkerna. Totalt omfattar det skyddade området i Tyresta knappt 5 000 hektar, varav 1 970 hektar är nationalpark.

Under 1900-talets början gjordes några försök att avverka Tyrestas skogar, men bönderna som ägde skogen kunde inte komma överens. 1936 köptes marken upp av Stockholms stad och 50 år senare, 1986 bildades Tyresta-Åva naturreservat, vars kärna alltså blev nationalpark 1993. 1999 drabbades området av en storbrand där 450 hektar skog förstördes. Branden gav å andra sidan utrymme för nya växter och djur att etablera sig.

Men Tyresta har mycket mer än skog att erbjuda. Här finns inte mindre än åtta vattendrag i form av sjöar och dammar, men också vandringsleder som på vintern förvandlas till preparerade skidspår. I Tyresta by, som fungerar som en port in till nationalparken, finns ett kafé, en lanthandel och flera ladugårdar och andra byggnader från 1700-talet och framåt. Här bedrivs förutom handel också ponnyridning och visning av textil- och konsthantverk. I Naturum Nationalparkernas hus finns en utställning där alla Sveriges nationalparker presenteras.

Om ni inte vill stå för hela utforskningen själva går det att boka guidning både av Naturum och av hela nationalparken. Om ni vill kan ni faktiskt sova över i nationalparken, i Stensjödal, en mjölnarbostad från 1700-talet som nu utrustats med 30 bädar och ett rejält kök. Denna byggnad hyrs ut för 1500 kronor per dygn.