Allemansrätten skrevs in i svensk grundlag 1994, men traditionen är hundratals år gammal. Tanken är att alla ska kunna använda naturen, plocka bär, tälta osv, även på privat mark så länge man håller sig utanför tomter och andra inhägnade områden och varken stör eller förstör.

Allemansrätten anses ofta vara typiskt svensk, men liknande regler finns i våra grannländer. Så här ser det ut land för land.

Norge

Norges upplägg liknar den svenska modellen. Även här är allemansrätten lag. Därför får man tälta i skogen och på fjället, på oinhägnade områden och mark som inte odlas, men inte närmare än 150 meter från närmaste bebodda hus. Svamp- och bärplockning på annans mark är tillåten, men inte på tomter, industrifastigheter och betesmarker. Det är också tillåtet att för eget bruk fiska i saltvatten utan fiskekort.

Finland

Även i Finland får man vandra, cykla, rida och åka skidor ganska fritt i naturen så länge man inte orsakar skador på naturen eller olägenheter för markägaren. Bär, svamp och växter får plockas, men man får inte göra upp eld på annans mark, köra motorfordon i terrängen, fiska eller jaga utan tillstånd.

Åland

Åland tillhör ju Finland, men har delvis egna lagar. När det gäller allemansrätt är reglerna aningen hårdare för att värna om häckande sjöfåglar. Hundar måste vara kopplade och under häckningstid är det landstigningsförbud på visa öar. Fiske kräver fiskekort och vissa tider är det förbjudet att fiska från stranden. För att övernatta i tält eller fordon krävs ägarens tillstånd.

Danmark

Vår sydvästra granne har strängare regler och egentligen ingen allemansrätt av den typ som övriga Skandinavien har. Man får gå och cykla på privata vägar, men vägbommar och avspärrningar gör det i praktiken svårt. I vissa statliga skogar är tältning tillåten, annars inte.

Island

Allemansrätten är reglerad i en rad isländska lagar. Man gör skillnad på mark som är privatägd och ägd av samhället. Till stor del krävs tillstånd från markägaren när det gäller privat mark. Där får inte ens bär och svamp plockas, men i praktiken görs det ändå. Att tälta en natt är i princip tillåtet såvida markägaren inte förbjudit tältning helt.

Så bortsett från reskostnaden går det att åka på billiga skolresor i hela Norden genom att ta hjälp av naturen, men det kan bli ännu lättare genom att också ta hjälp av Delikatesskungen. Sälj deras produkter och tjäna på så sätt pengar till klasskassan.